dara_2.jpg

Kowhai Sugar Rush Miracle  "Dara" 6 kk

dara_1.jpg

Kowhai Sugar Rush Miracle  "Dara" 6 kk

jatka.jpg

Kowhai Spirit of Skywalker  "Jätkä" 6 kk